ARAMA

7 Mayıs 2013 Salı

İLLE DE BARIŞ PLATFORMU 4. TOPLANTI TUTANAĞI


  
İlle de Barış Platformu 4. Toplantısı aşağıda yer alan isimlerle toplanmış ve

1.       Çalışmalarda kullanılmak üzere hazırlığı yapılacak olan Barış Türküsünden vazgeçilmesine, sürecin ilerlemesi ile birlikte daha sonra yapılacak değerlendirme sonucu nihai kararın verilmesine
2.       İmza kampanyası için hazırlanan http://imzakampanyam.com/ILLE-DE-BARIS-imza-kampanyasi adresinin yaygınlaştırılması için tüm katılımcıların gerekli duyuru ve yaygınlaştırma çalışmalarına başlamalarına,
3.       Gerek imza kampanyasına ve gerekse çalışmaya ulaşılabilmesi için irtibat kişisi olarak Mehmet Kartal’ın (mkartal65@gmail.com 0 532 213 68 39) görevlendirilmesine,
4.       Çalışma bilgilerinin düzenli tutulabilmesi ve ulaşılır olabilmesi için http://illedebaris.blogspot.com/ adıyla bir blog oluşturulmasına,
5.       13 Mayıs 2013 tarihinde Saat:11.00’de Ördekli Kültür Merkezi’nde bir basın toplantısı yapılarak platformun basına duyurulmasına,
6.       17 Mayıs 2013 tarihinde Bursa’ya gelecek akil insanlar grubu ile görüşme yapılabilmesi için Ayla Yıldırım’ın görevlendirilmesine,
7.       Resmi kurumların ziyareti yerine sivili toplum örgütleri, sendikalar ve akademik odaların ziyaret edilmesine ve katılımcıların bu konuda gelecek toplantıya hazırlık yaparak gelmelerine,
8.       Kampanya bütçesi ile ilgili olarak gelecek toplantıda kapsamlı bir değerlendirme yapılmasına,
9.       Gelecek toplantının 14 Mayıs 2013 tarihinde Saat:19.00’da aynı yerde yapılmasına karar verilmiştir.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder