ARAMA

28 Mayıs 2013 Salı

İLLE DE BARIŞ PLAFORMU 7. TOPLANTI TUTANAĞI

İLLE DE BARIŞ PLATFORMU
 7. TOPLANTITUTANAĞI

28 MAYIS 2013
İlle de Barış Platformu 6. Toplantısı aşağıda yer alan gündem ve isimlerle gerçekleşmiş ve


1.       Platform tarafından gerçekleştirilen gazete ziyaretleri hakkında bilgi verildi.
2.       Katılım sağlanan TV programları hakkında değerlendirme yapıldı.
3.       Platform toplantısı Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER üyeleri tarafından ziyaret edilerek platform hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.
4.       Üniversite ile Mehmet Kartal’ın yaptığı görüşme ile Rektör’den randevu istenmiş olduğu ve geri dönüş beklendiği ve diğer 2 üniversite ile de randevu talebinde bulunulmasına,
4.1. Kent Gazetesi, Yeni Dönem Gazetesi, Marmara Gazetesi, ziyaret için görüşmelerin Zafer Opsar tarafından,
4.2. Cihan Haber Ajansı ile ziyaret için görüşmelerin Yüksel Akgün tarafından,
4.3. Hayat Gazetesi, Haber Gazetesi ile ziyaret için görüşmelerin Mehmet Kartal tarafından,
4.4. Bursa Valiliği, Belediye Başkanları, Müftülük, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerle görüşmelerin
Gerçekleştirilmesine, 
5.       Koordinasyon Kurulu’nun 1 Eylül’e kadar gerçekleştirilecek program için ön hazırlıkların taslak olarak Mehmet Kartal tarafından hazırlanmasına
6.       Gelecek toplantının da 4 Haziran 2013 Salı günü Saat:19.00 da aynı yerde yapılmasına,
Karar verilmiştir.  24 Mayıs 2013 Cuma

İLLE DE BARIŞ PLATFORMU LİNE TV BUGÜN PROGRAMI


İLLE DE BARIŞ PLATFORMU LİNE TV BUGÜN PROGRAMIİlledebarış Platformu’ndan Şehir Gazetesi’ne ziyaret…

Anadolu Coğrafyası’nda yaşayan yurttaşlar arasında barış içinde yaşamaya katkı koymak maksadıyla oluşturulmuş olan İlledebarış Platformu üyeleri’nden Rüstem Avcı, İffet Karaca, Mehmet Kartal, Şehmus Sevinç Gazetemizi ziyaret etti.
İlledeBarış Platformu amaçlarını ve hedeflerini platformun blogunda şöyle açıklıyor:
Ülke olarak uzun süredir yaşanan çatışmaları, gerginlikleri ve sorunlarımızı ilk kez kendi ellerimizle çözme fırsatını yakaladık. Yurttaşlar olarak on yıllardır hep birlikte acılar çektik, hep birlikte üzüldük, kaygılar yaşadık, hep birlikte karamsarlığa kapıldık; ama ilk kez hep birlikte yüreklerimizde umudu taşıdığımız günler yaşıyoruz. Bu kapsamda mevcut Barış sürecine katkı sunmak, çalınan barış mayasının ülke genelinde tutması için, bütün erklerden bağımsız, “tek muradı barış” olanlarla bir araya, yan yana gelmek ve sürece destek vermektir. Aynı kapsamda Barış ihtiyacına dönük farkındalığı arttırıcı çalışmalar yapıp, tarafları barış ısrarında cesaretlendirmektir. Bu Platform, Anadolu Coğrafyasında yaşayan yurttaşlar arasında eşitlik temelinde ve farklılıklara saygı göstererek, barış içinde bir arada yaşamanın ve dayanışma duygularının yaygınlaşmasının sağlanmasına katkı sağlamayı amaçlar.
Platformun hedefi ülkemizde sürdürülmekte olan Barış sürecine platform bileşenleri olarak katkı sağlayıcı tüm çalışmalarda bulunmak, ülke çapında ve Bursa’da bu konuda çalışan diğer grup, yapı vb. ile ortak çalışmalar yapmak ve ülkemizde barışın ve demokrasinin hâkim olmasını sağlayacak adımlar atmaktır.
Ayrıca Platform, 14 Mayıs’ta bir deklarasyon yayınlayarak söz konusu deklarasyonu elektronik imzaya açmış durumda. Platformun 1 Eylül Dünya Barış gününe kadar fikirleri toplayıp bir alternatif teklif daha hazırlaması bekleniyor.

ŞEHİR GAZETESİ ZİYARETİ


İHLAS HABER AJANSI BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ


DOĞAN HABER AJANSI BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİİLLE DE BARIŞ PLATFORMU LİNE TV BUGÜN PROGRAMI BÖLÜM 3


ANADOLU AJANSI BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ
21 Mayıs 2013 Salı

İLLE DE BARIŞ PLATFORMU AMAÇ - HEDEF VE İLKELERİ


İLLE DE BARIŞ PLATFORMU

AMAÇ
Ülke olarak uzun süredir yaşanan çatışmaları, gerginlikleri ve sorunlarımızı ilk kez kendi ellerimizle çözme fırsatını yakaladık. Yurttaşlar olarak on yıllardır hep birlikte acılar çektik, hep birlikte üzüldük, kaygılar yaşadık, hep birlikte karamsarlığa kapıldık; ama ilk kez hep birlikte yüreklerimizde umudu taşıdığımız günler yaşıyoruz. Bu kapsamda mevcut Barış sürecine katkı sunmak, çalınan barış mayasının ülke genelinde tutması için, bütün erklerden bağımsız, “tek muradı barış” olanlarla bir araya, yan yana gelmek ve sürece destek vermektir. Aynı kapsamda Barış ihtiyacına dönük farkındalığı arttırıcı çalışmalar yapıp, tarafları barış ısrarında cesaretlendirmektir. Bu Platform, Anadolu Coğrafyasında yaşayan yurttaşlar arasında eşitlik temelinde ve farklılıklara saygı göstererek, barış içinde bir arada yaşamanın ve dayanışma duygularının yaygınlaşmasının sağlanmasına katkı sağlamayı amaçlar.

HEDEF
Platformun hedefi ülkemizde sürdürülmekte olan Barış sürecine platform bileşenleri olarak katkı sağlayıcı       tüm çalışmalarda bulunmak, ülke çapında ve Bursa’da bu konuda çalışan diğer grup, yapı vb. ile ortak çalışmalar yapmak ve ülkemizde barışın ve demokrasinin hâkim olmasını sağlayacak adımlar atmaktır.

İLKELER
 1.             Platform, hiçbir siyasal yapının tarafı değildir.
  2.       Platformda siyasal yapıların propaganda faaliyetleri yapılmasına izin verilmez.
  3.       Platform kurumsal değil kişisel olarak tanımlanmıştır. Platforma katılanlar herhangi bir siyasal aidiyete sahip olsalar bile platformda eşit ve özgür yurttaşlar olarak yer alırlar. Platform üyeliği gönüllü bir birlikteliktir.
  4.       Platform Barış sürecine destek verme dışındaki amaçlar için kullanılamaz.
  5.       Platformda kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık uygulanır.
  6.       Platform adına Platform eş sözcüleri veya görevlendirilecekler açıklamaları yaparlar.
  7.       Platform üyeleri platform ile ilgili olarak yapılacak çalışmalarda ortak ifade ve anlayışı benimsemeyi      kabul etmiş sayılırlar.
  8.       Platform Koordinasyon Kurulu bir yönetim kurulu değildir. Görevi Yürütmeyi kolaylaştırmaktır. Kararları öneri niteliğindedir.
  9.       Platform, Koordinasyon Kurulu ve üyelerin önerilerini yine üyeleriyle karara bağlar. Platform üyelerinin çoğunluğunun yanı sıra süreç hassasiyeti belirten azınlık görüşleri ve haklarının da garanti altında olduğu üyelerce kabul edilmiş sayılır.
  10.   Platform üyeleri, Platform tarafından alınan ortak kararlara uymayı kabul etmiş sayılırlar.
  11.   Platform, Platformun amaç, hedef ve ilkelerini benimseyen herkese açıktır.

İLLE DE BARIŞ PLATFORMU 6. TOPLANTI TUTANAĞI


İLLE DE BARIŞ PLATFORMU
 6. TOPLANTI TUTANAĞI
21 MAYIS 2013


İlle de Barış Platformu 6. Toplantısı aşağıda yer alan gündem ve isimlerle gerçekleşmiş ve


1.       18 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşen Birlik Vakfı toplantısı ile ilgili olarak yapılan değerlendirmede toplantının oldukça verimli geçtiği konusunda fikir birliğine ulaşılmış ancak toplantıda Platformdan söz edilmemiş olması eleştirilmiştir. Bu nedenle bundan sonra katılım sağlanan toplantılarda Platform ile ilgili bilgi verilmesine,
2.       Koordinasyon Kurulu tarafından 18 Mayıs 2013 tarihinde geçekleştirilen 3 toplantıda alınan kararlarla ilgili olarak, Amaç-hedef-ilkeler metninin ekteki haliyle toplantıda sunulmasına, 21 – 25 Mayıs tarihleri arasında yapılacak çalışma taslağının toplantıda kesinleştirilmesine, karar verildiği iletilmiş,                             
3.       Amaç-hedef-ilkeler metni üzerinde yapılan görüşmede ekte yer alan metnin kabulüne,           
4.       Üniversite ile Mehmet Kartal’ın yaptığı görüşme ile Rektör’den randevu istenmiş olduğu ve geri dönüş beklendiği, Basın ile ilgili olarak görevlendirilen Zafer Opsar tarafından verilen bilgilerle,
4.1. Olay Gazetesi’nin 22 Mayıs 2013 Çarşamba günü 10.00 da ziyaret edilmesine ziyarete Platform adına Zafer Opsar, İffet Karaca, Yüksel Akgün, Rüstem Avcı ve Mehmet Kartal’ın katılmalarına,
4.2. Bursa Hâkimiyet Gazetesi’nin 23 Mayıs 2013 Perşembe günü 13.00 de ziyaret edilmesine ziyarete Platform adına İffet Karaca, Atilla Kaya, Yüksel Akgün, Özlem Yağmur Buğday, Rüstem Avcı ve Mehmet Kartal’ın katılmalarına,
4.3.  Kent Gazetesi, Yeni Dönem Gazetesi, Marmara Gazetesi, Anadolu Ajansı, İHA, DHA ile ziyaret için görüşmelerin Zafer Opsar tarafından,
4.4. Line TV ve Cihan Haber Ajansı ile ziyaret için görüşmelerin Yüksel Akgün tarafından,
4.5. Şehir Gazetesi, Hayat Gazetesi, Haber Gazetesi ile ziyaret için görüşmelerin Mehmet Kartal tarafından,
Gerçekleştirilmesine,  
5.       Koordinasyon Kurulu’nun 1 Eylül’e kadar gerçekleştirilecek program için ön hazırlık yapmasına, Koordinasyon Kurulu’nun gelecek toplantının akabinde 28 Mayıs 2013 Salı günü toplanmasına,
6.       Gelecek toplantının da 28 Mayıs 2013 Salı günü Saat:19.00 da aynı yerde yapılmasına,
Karar verilmiştir.  
18 Mayıs 2013 Cumartesi

KOORDİNASYON KURULU 3. TOPLANTI TUTANAĞITOPLANTI GÜNDEMİ:
1.     Amaç –hedef ve ilkeler üzerine görüşme
2.     21 Mayıs 2013 toplantısı gündemi
ALINAN KARARLAR:
1.     İlle de Barış Platformunun amaç hedef ve ilkeleri ile ilgili metnin ekteki haliyle yapılacak ilk toplantıda görüşülmesine,
2.     21 Mayıs 2013 Saat:19.00’de yapılacak toplantının gündeminin ekteki gibi olmasına,
  Karar verilmiştir.  
KATILANLAR:
Ayla Yıldırım, Yüksel Akgün, Feza Soysal, Mehmet Kartal, Şehmus Sevinç, Atilla Kaya
KATILMAYANLAR:
Özlem Yağmur Buğday, Sami Özbağkuran İffet Karaca, Ayhan Kazancı, Rüstem Avcı,


15 Mayıs 2013 Çarşamba

İLLE DE BARIŞ PLATFORMU 5. TOPLANTI TUTANAĞI


İLLE DE BARIŞ PLATFORMU
 5. TOPLANTI  TUTANAĞI
15 MAYIS 2013


İlle de Barış Platformu 5. Toplantısı aşağıda yer alan gündem ve isimlerle gerçekleşmiş ve

1.       13 Mayıs 2013 tarihinde Ördekli Kültür Merkezi’nde yapılan basın toplantısı ile platformun duyurulmasının başarılı biçimde gerçekleştiği çalışmaların Platformun duyurulmuş olması nedeniyle hızlandırılmasının doğru olacağına,
2.       Bu günden itibaren Platform adına yapılacak açıklamalarda sadece platform adının kullanılmasına, katılımcıların blog listesinde http://illedebaris.blogspot.com/ adlarının gösterilmesine,
3.       Platformu temsil etmek üzere eş başkanlar olarak bu karar tarihinden itibaren 2 Aylık üsre için Rüstem Avcı’nın ve Özlem Yağmur Buğday’ın belirlenmesine,
4.       Hatay Reyhan’da meydana gelen olaylarla ilgili olarak bir basın metni oluşturulmasına, metnin Rüstem Avcı tarafından hazırlanmasına ve basına sunulmasına,
5.       Yapılacak ziyaretlerle ilgili olarak Belediyelerle ilişkilerin Sami Özbağkuran tarafından, Üniversite, Basın, Dernekler için ise Mehmet Kartal’ın görevlendirilmesine,
5.1. Üniversite ziyareti için: Mehmet Kartal, Rüstem Avcı, Emin İleri, Ayla Yıldırım ve Atilla Kaya’nın,
5.2. Basın ziyaretleri için: Yüksel Akgün, Zafer Opsar, Gürkan Kaya, Feza Soysal, Şehmus Seviş ve Atilla Kaya’nın
5.3. Dernekler ziyaretleri için: Atilla Kaya, Rüstem Avcı ve Ayla Yıldırım’ın
5.4. Belediyeler ziyaretleri için: Atilla Kaya, Ayla Yıldırım, Azra Aydoğan’ın görevlendirilmelerine,
5.5. Asker ve Gerilla ailelerinin listesinin oluşturulması için Zafer Opsar’ın görevlendirilmesine,
6.       16 Mayıs 2013 tarihinde Bursa’ya gelecek akil insanlar grubunun Yenişehir’deki Mevsimlik işçiler görüşmesine durumu uygun olan Platform üyelerinin katılımına,
7.       17 Mayıs 2013 tarihinde Bursa’ya gelecek akil insanlar grubu ile görüşme yapılabilmesi için Ayla Yıldırım’ın görevlendirilmesine,
8.       18 Mayıs 2013 tarihinde Saat:11.00’de Birlik Vakfı ile yapılacak görüşmeye Platform üyelerinin katılımına,
9.       Toplantı sonrasında ise dil birliği ve Platformun ortak anlayışı için toplantının 13.00’de Birlik Vakfı’nda yapılmasına,
Karar verilmiştir.   

KOORDİNASYON KURULU 2.TOPLANTI TUTANAĞI


İLLE DE BARIŞ PLATFORMU
KOORDİNASYON KURULU
                                   2.Toplantı Tutanağı
                                      15 Mayıs 2013TOPLANTI GÜNDEMİ:
1.     Platform adının kullanımı
2.     Platform Eş Sözcülerinin önerilmesi
3.     15 Mayıs 2013 toplantısı gündemi
ALINAN KARARLAR:
1.     İlle de Barış Platformunun yazışmaları ve kurumsal durumu ile ilgili olarak yapılacak açıklamalarda sadece platform adının ve eş sözcülerin adlarının kullanılmasının önerilmesine,
2.     Platformu temsil etmek üzere bir kadın ve bir erkek 2 eş sözcü seçilmesinin önerilmesine,
3.     15 Mayıs 2013 Saat:19.00’de yapılacak toplantının gündeminin ekteki gibi olmasına,
                 Karar verilmiştir.  
KATILANLAR:
Ayla Yıldırım, İffet Karaca, Yüksel Akgün, Feza Soysal, Ayhan Kazancı, Rüstem Avcı, Mehmet Kartal, Şehmus Sevinç
KATILMAYANLAR:
Özlem Yağmur Buğday(Mazeretli), Sami Özbağkuran


14 Mayıs 2013 Salı

İLLE DE BARIŞ PLATFORMU BARIŞ SÜRECİNE DESTEK VERDİ.İlle de Barış Platformu Barış Sürecine Destek Verdi

Bursa İlle de Barış Platformu tarafından Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında Türkiye'nin yakaladığı barış fırsatını kaçırmaması çağrısında bulunuldu.

Bursa İlle de Barış Platformu tarafından Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında Türkiye'nin yakaladığı barış fırsatını kaçırmaması çağrısında bulunuldu. Platform, barış için taşın altına herkesin elini koymasını istedi.
İlle de Barış Platformu sözcüsü Rüstem Avcı, ne zaman barış dense ülkede bir takım provokatif eylemler çıktığına dikkat çekti. Reyhanlı'daki patlamaları hatırlatan Avcı, ülkede barışın yanında bölgede barışın da önemli olduğunu vurguladı.Türkiye'nin tarihi günler yaşadığına işaret eden İlle de Barış Platformu sözcüsü Avcı, "Ülke olarak uzun süredir yaşanan çatışmaları, gerginlikleri ve sorunlarımızı ilk kez kendi ellerimizle çözme fırsatı yakaladık... Hep birlikte yaşadığımız ortak acılara geri dönmemek, hep beraber özgürce yaşayabilmek için bu gün barışın sorumluluğunu omuzlamak istiyoruz." dedi.
Türkiye'nin tüm renklerinin önyargısız bir şekilde bir araya gelerek barışı sağlaması gerektiğine değinen Avcı, şöyle konuştu: "Artık bir tek insanımızın bile gözyaşı dökmemesi için bu kadim topraklarda hep birlikte tarihimizden ve yaşadıklarımızdan dersler çıkararak ortak bir gelecek kurabilmek için seslerimizi ve vicdanlarımızı bir araya getiriyoruz."
BARIŞA Bursa'DAN SES VERİYORUZ
Halkın artık şiddet, kan ve gözyaşı istemediğinin altını çizen Rüstem Avcı, "BarışaBursa'dan ses veriyoruz. ve şimdi önümüzde bunun için büyük bir şans var. Ülkemize ve tüm insanlarımıza bugün barıştan daha büyük bir armağan verilemeyeceğini düşünüyor ve şimdi birbirimize bu armağanı sunmanın tam zamanı diyoruz." diye konuştu.
Öncelikle demokratik bir anayasa için yan yana geldiklerini aktaran Rüstem Avcı, sözlerini şöyle tamamladı: "Barışa Bursa'nın sesini katıyoruz. Barış sürecinin her aşamasına katkı sunmak, çalınan barış mayasının ülke genelinde tutması için bütün erklerden bağımsız, tek muradı barış olanlarla bir araya, yan yana geldik. Ön koşulsuz 'ille de barış' diyen herkesi bu deklerasyonumuz çerçevesinde platformumuz ve yanımızda görmek istiyoruz."
İlle de Barış Platformunda, Rüstem Avcı'nın yanı sıra Yüksel Akgün, Mehmet Kartal, Özlem Buğday Yağmur, Cennet Cankılıç, Feza Soysal, Siraç Tatlıdede, AyhanKazancı, Ercan Koçyiğit, Şehmus Seviş, İffet Karaca, Resul Baykara, Sami Öbağkıran, Bülent Aslanhan, Gürkan Kaya, Ferruh Yılmaz, Güney Özkılınç, Zafer Opsar ve Özcan Yazıcı gibi isimler yer alıyor.

’Barışın sesi daha güçlü çıkmalı’


’Barışın sesi daha güçlü çıkmalı’
Bursa’da farklı görüşler ve meslek gruplarından insanların bir araya gelerek “ille de barış” ortak sesiyle oluşturduğu platform, barış isteğinin daha yüksek sesle dile getirilmesi gereken bir dönemden geçildiğini, bu sese, duyarlı herkesin katkı vermesi gerektiğini duyurdu.
’Barışın sesi daha güçlü çıkmalı’
 “İlle de Barış Platformu” Ördekli Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek kamuoyuna barış ve barışa destek çağrısında bulundular. Toplantıda, hazırlanan ortak çağrı metni kamuoyu ile paylaşıldı.

Ortak barış çağrı metnini okuyan Rüstem Avcı, “Tamamıyla sivil ve bütün erklerden bağımsız olarak kurduğumuz platformumuzla süreci savaş mağdurluğundan barış sevincine taşımak noktasında çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

Yıllardır barış özlemiyle aynı kentte yan yana yaşayan, farklı meslek, farklı kültür ve siyasi görüşten dost ve arkadaşlar olarak bir araya geldiklerini belirten Avcı, yaratılan barış iklimine “ne tür katkı sunabiliriz” sorusuna cevap aramak üzere haftalardır düzenledikleri toplantılar sonucu “ille de barış” platformunu kurduklarını bildirdi.

Tamamıyla sivil ve bütün erklerden bağımsız olduklarının altını çizen Rüstem Avcı, “Platformumuzla süreci savaş mağdurluğundan barış sevincine taşımak noktasında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ancak dünyada ve ülkemizde ne zaman barış havası hâsıl olsa mutlaka provokatif saldırılar da ardından geliyor. Reyhanlı’da yaşanan ve yüreklerimizi dağlayan bombalı saldırı bize bir kez daha göstermiştir ki ülke barışımızın yanı sıra bölgesel barışa da gereken önem gösterilmelidir. Reyhanlı’da yaşamını yitiren yurttaşlarımızın acılarını yüreklerimizde hissediyor, geride kalanlara sabır ve başsağlığı diliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin, tarihi günler yaşadığı belirtilen “İlle de Barış” Platformu açıklamasında, ülke olarak uzun süredir yaşanan çatışmaları, gerginlikleri ve sorunları ilk kez kendi ellerimizle çözme fırsatı yakalandığına dikkat çekildi.

“Yurttaşlar olarak on yıllardır hep birlikte acılar çektik, hep birlikte üzüldük, kaygılar yaşadık, hep birlikte karamsarlığa kapıldık; ama ilk kez hep birlikte yüreklerimizde umudu taşıdığımız günler yaşıyoruz” denilen açıklama şöyle:
“Hep birlikte yaşadığımız ortak acılara geri dönmemek, hep beraber özgürce yaşayabilmek için bugün barışın sorumluluğunu omuzlamak istiyoruz.
Türkiye toplumunun tüm renkleri, toplumun vicdanını temsil eden tüm kesimleri, bireyleri olarak şimdi hep birlikte barışı sağlayabilmek ve yaşayabilmek için önyargısız, koşulsuz, ortak bir gelecek için bir araya geliyoruz. Artık bir tek insanımızın bile gözyaşı dökmemesi için, bu kadim topraklarda hep birlikte tarihimizden ve yaşadıklarımızdan dersler çıkararak, ortak bir gelecek kurabilmek için seslerimizi, vicdanlarımızı bir araya getiriyoruz.
Barışa Bursa’dan ses veriyoruz!
Artık, şiddet, kan ve gözyaşı istemiyoruz; tüm sorunlarımızı konuşarak, siyasetle çözmek istediğimiz, ayrımsız tüm yurttaşların kaygılardan uzak, huzur ve mutluluk duyacakları, kimlikleriyle, inançlarıyla ve düşünceleriyle kendilerini dışlanmadan ve ötekileştirilmeden yaşayacakları bir ülke istiyoruz.
Barışa Bursa’dan ses veriyoruz! Ve şimdi önümüzde bunun için büyük bir şans var. Ülkemize ve tüm insanlarımıza bugün barıştan daha büyük bir armağan verilemeyeceğini düşünüyor ve şimdi birbirimize bu armağanı sunmanın tam zamanı diyoruz.
Hep birlikte umudu gerçeğe dönüştürmek istiyoruz
Öncelikle barışı ve tabii ki tüm yurttaşlarımızın farklılıklarıyla ve ortak iradeleriyle bir arada, çoğulcu, özgür bir ortamda yaşamasına imkân tanıyacak, demokratik bir anayasaya katkı sunmak, ona ruh ve yaşama sevinci katmak için vicdanlarımızı yan yana koyuyoruz.
Barışa Bursa’nın sesini katıyoruz! Barış sürecinin her aşamasına katkı sunmak, çalınan barış mayasının ülke genelinde tutması için, bütün erklerden bağımsız, “tek muradı barış” olanlarla bir araya, yan yana geldik. Önkoşulsuz “ille de barış” diyen herkesi bu deklarasyonumuz çerçevesinde platformumuzda ve yanımızda görmek istiyoruz…”

orijinal metin için tıklayınız

12 Mayıs 2013 Pazar


'İlle de barış olsun' diyorlarBursalı aydınlar tarafından kurulan "İlle de Barış" platformu çalışmalarına devam ediyor. İnternette kendilerine ait bir blog ve imza sayfası oluşturan platformun şimdiden binlerce destekçisi oluştu. Platform adına konuşan Rüstem Avcı, "Yurttaşlar olarak on yıllardır hep birlikte acılar çektik. İlk kez hep birlikte yüreklerimizde umudu taşıyoruz. Barışın sorumluluğunu omuzlamak istiyoruz" diyerek deklarasyondan bir bölümü paylaştı.

8 Mayıs 2013 Çarşamba

TOPLANTIDANBARIŞ İÇİN VİCDANLARIMIZI BULUŞTURUYORUZ!
BARIŞ İÇİN YAN YANA GELİYORUZ!
İLLE DE BARIŞ İÇİN…
ÇALINAN BARIŞ MAYASININ TUTMASI İÇİN…
 BARIŞA BURSA’DAN SES VERİYORUZ!


Türkiye, tarihi günler yaşıyor!

Ülke olarak uzun süredir yaşanan çatışmaları, gerginlikleri ve sorunlarımızı ilk kez kendi ellerimizle çözme fırsatını yakaladık.

Yurttaşlar olarak on yıllardır hep birlikte acılar çektik, hep birlikte üzüldük, kaygılar yaşadık, hep birlikte karamsarlığa kapıldık; ama ilk kez hep birlikte yüreklerimizde umudu taşıdığımız günler yaşıyoruz.

Hep birlikte yaşadığımız ortak acılara geri dönmemek, hep beraber özgürce yaşayabilmek için bugün barışın sorumluluğunu omuzlamak istiyoruz.

Türkiye toplumunun tüm renkleri, toplumun vicdanını temsil eden tüm kesimleri, bireyleri olarak şimdi hep birlikte barışı sağlayabilmek ve yaşayabilmek için önyargısız, koşulsuz, ortak bir gelecek için bir araya geliyoruz. Artık bir tek insanımızın bile gözyaşı dökmemesi için, bu kadim topraklarda hep birlikte tarihimizden ve yaşadıklarımızdan dersler çıkararak, ortak bir gelecek kurabilmek için seslerimizi, vicdanlarımızı bir araya getiriyoruz.

Barışa Bursa’dan ses veriyoruz!

Artık, şiddet, kan ve gözyaşı istemiyoruz; tüm sorunlarımızı konuşarak, siyasetle çözmek istediğimiz, ayrımsız tüm yurttaşların kaygılardan uzak, huzur ve mutluluk duyacakları, kimlikleriyle, inançlarıyla ve düşünceleriyle kendilerini dışlanmadan ve ötekileştirilmeden yaşayacakları bir ülke istiyoruz.

Barışa Bursa’dan ses veriyoruz!

Ve şimdi önümüzde bunun için büyük bir şans var. Ülkemize ve tüm insanlarımıza bugün barıştan daha büyük bir armağan verilemeyeceğini düşünüyor ve şimdi birbirimize bu armağanı sunmanın tam zamanı diyoruz.

Hep birlikte umudu gerçeğe dönüştürmek istiyoruz.

Öncelikle barışı ve tabii ki tüm yurttaşlarımızın farklılıklarıyla ve ortak iradeleriyle bir arada, çoğulcu, özgür bir ortamda yaşamasına imkân tanıyacak, tam demokratik bir Anayasa için katkı sunmak, ona ruh ve yaşama sevinci katmak için vicdanlarımızı yan yana koyuyoruz.

Barışa Bursa’nın sesini katıyoruz!

Barış sürecine katkı sunmak, çalınan barış mayasının ülke genelinde tutması için, bütün erklerden bağımsız, “tek muradı barış” olanlarla bir araya, yan yana geldik. “İlle de barış” için bu deklarasyonu imzalıyoruz.

ÇAĞIRICILAR:


Rüstem AVCI
Yüksel AKGÜN
Resul BAYKARA
Cennet CANKILIÇ
İffet KARACA
Mehmet KARTAL
Atilla KAYA
Ayhan KAZANCI
Ercan KOÇYİĞİT
Şehmus SEVİŞ
Feza SOYSAL
Siraç TATLIDEDE
Özlem Buğday YAĞMUR

7 Mayıs 2013 Salı

İLLE DE BARIŞ PLATFORMU 4. TOPLANTI TUTANAĞI


  
İlle de Barış Platformu 4. Toplantısı aşağıda yer alan isimlerle toplanmış ve

1.       Çalışmalarda kullanılmak üzere hazırlığı yapılacak olan Barış Türküsünden vazgeçilmesine, sürecin ilerlemesi ile birlikte daha sonra yapılacak değerlendirme sonucu nihai kararın verilmesine
2.       İmza kampanyası için hazırlanan http://imzakampanyam.com/ILLE-DE-BARIS-imza-kampanyasi adresinin yaygınlaştırılması için tüm katılımcıların gerekli duyuru ve yaygınlaştırma çalışmalarına başlamalarına,
3.       Gerek imza kampanyasına ve gerekse çalışmaya ulaşılabilmesi için irtibat kişisi olarak Mehmet Kartal’ın (mkartal65@gmail.com 0 532 213 68 39) görevlendirilmesine,
4.       Çalışma bilgilerinin düzenli tutulabilmesi ve ulaşılır olabilmesi için http://illedebaris.blogspot.com/ adıyla bir blog oluşturulmasına,
5.       13 Mayıs 2013 tarihinde Saat:11.00’de Ördekli Kültür Merkezi’nde bir basın toplantısı yapılarak platformun basına duyurulmasına,
6.       17 Mayıs 2013 tarihinde Bursa’ya gelecek akil insanlar grubu ile görüşme yapılabilmesi için Ayla Yıldırım’ın görevlendirilmesine,
7.       Resmi kurumların ziyareti yerine sivili toplum örgütleri, sendikalar ve akademik odaların ziyaret edilmesine ve katılımcıların bu konuda gelecek toplantıya hazırlık yaparak gelmelerine,
8.       Kampanya bütçesi ile ilgili olarak gelecek toplantıda kapsamlı bir değerlendirme yapılmasına,
9.       Gelecek toplantının 14 Mayıs 2013 tarihinde Saat:19.00’da aynı yerde yapılmasına karar verilmiştir.