ARAMA

12 Haziran 2013 Çarşamba

İLLE DE BARIŞ PLATFORMU 8. TOPLANTI TUTANAĞI

 İLLE DE BARIŞ PLATFORMU
 8. TOPLANTI TUTANAĞI
11 HAZİRAN  2013

İlle de Barış Platformu 7. Toplantısı aşağıda yer alan gündem ve isimlerle gerçekleşmiş ve


1.       Taksim Gezi Parkı olayları üzerinde değerlendirme yapıldı. Bu konuda Platformun bir itidal çağrısı yapması konusuna gelecek toplantıda karar verilmesine,
2.       Koordinasyon Kurulu’nun 1 Eylül’e kadar gerçekleştirilecek program için hazırlanan taslak üzerinde 1 Eylül programının 1 Eylül’den önceki hafta olan 24 Ağustos 2013 tarihinde ikili panel organize edilmesine, panelin ilk bölümünde yerel katılımcılara söz verilmesine, daha sonra ise AKP-CHP ve BDP’den davet edilecek vekillerle süreci değerlendiren bir çalışma başlatılmasına, Bu konuda her üç partinin il başkanları ile görüşmeler yapılmasına,
3.       1 Eylül ile ilgili olarak gelecek toplantıda karar alınmasına,
4.       Gelecek toplantının da 18 Haziran 2013 Salı günü Saat:19.00 da aynı yerde yapılmasına,

Karar verilmiştir.   

28 Mayıs 2013 Salı

İLLE DE BARIŞ PLAFORMU 7. TOPLANTI TUTANAĞI

İLLE DE BARIŞ PLATFORMU
 7. TOPLANTITUTANAĞI

28 MAYIS 2013
İlle de Barış Platformu 6. Toplantısı aşağıda yer alan gündem ve isimlerle gerçekleşmiş ve


1.       Platform tarafından gerçekleştirilen gazete ziyaretleri hakkında bilgi verildi.
2.       Katılım sağlanan TV programları hakkında değerlendirme yapıldı.
3.       Platform toplantısı Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER üyeleri tarafından ziyaret edilerek platform hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.
4.       Üniversite ile Mehmet Kartal’ın yaptığı görüşme ile Rektör’den randevu istenmiş olduğu ve geri dönüş beklendiği ve diğer 2 üniversite ile de randevu talebinde bulunulmasına,
4.1. Kent Gazetesi, Yeni Dönem Gazetesi, Marmara Gazetesi, ziyaret için görüşmelerin Zafer Opsar tarafından,
4.2. Cihan Haber Ajansı ile ziyaret için görüşmelerin Yüksel Akgün tarafından,
4.3. Hayat Gazetesi, Haber Gazetesi ile ziyaret için görüşmelerin Mehmet Kartal tarafından,
4.4. Bursa Valiliği, Belediye Başkanları, Müftülük, Mecliste grubu bulunan siyasi partilerle görüşmelerin
Gerçekleştirilmesine, 
5.       Koordinasyon Kurulu’nun 1 Eylül’e kadar gerçekleştirilecek program için ön hazırlıkların taslak olarak Mehmet Kartal tarafından hazırlanmasına
6.       Gelecek toplantının da 4 Haziran 2013 Salı günü Saat:19.00 da aynı yerde yapılmasına,
Karar verilmiştir.  24 Mayıs 2013 Cuma

İLLE DE BARIŞ PLATFORMU LİNE TV BUGÜN PROGRAMI


İLLE DE BARIŞ PLATFORMU LİNE TV BUGÜN PROGRAMIİlledebarış Platformu’ndan Şehir Gazetesi’ne ziyaret…

Anadolu Coğrafyası’nda yaşayan yurttaşlar arasında barış içinde yaşamaya katkı koymak maksadıyla oluşturulmuş olan İlledebarış Platformu üyeleri’nden Rüstem Avcı, İffet Karaca, Mehmet Kartal, Şehmus Sevinç Gazetemizi ziyaret etti.
İlledeBarış Platformu amaçlarını ve hedeflerini platformun blogunda şöyle açıklıyor:
Ülke olarak uzun süredir yaşanan çatışmaları, gerginlikleri ve sorunlarımızı ilk kez kendi ellerimizle çözme fırsatını yakaladık. Yurttaşlar olarak on yıllardır hep birlikte acılar çektik, hep birlikte üzüldük, kaygılar yaşadık, hep birlikte karamsarlığa kapıldık; ama ilk kez hep birlikte yüreklerimizde umudu taşıdığımız günler yaşıyoruz. Bu kapsamda mevcut Barış sürecine katkı sunmak, çalınan barış mayasının ülke genelinde tutması için, bütün erklerden bağımsız, “tek muradı barış” olanlarla bir araya, yan yana gelmek ve sürece destek vermektir. Aynı kapsamda Barış ihtiyacına dönük farkındalığı arttırıcı çalışmalar yapıp, tarafları barış ısrarında cesaretlendirmektir. Bu Platform, Anadolu Coğrafyasında yaşayan yurttaşlar arasında eşitlik temelinde ve farklılıklara saygı göstererek, barış içinde bir arada yaşamanın ve dayanışma duygularının yaygınlaşmasının sağlanmasına katkı sağlamayı amaçlar.
Platformun hedefi ülkemizde sürdürülmekte olan Barış sürecine platform bileşenleri olarak katkı sağlayıcı tüm çalışmalarda bulunmak, ülke çapında ve Bursa’da bu konuda çalışan diğer grup, yapı vb. ile ortak çalışmalar yapmak ve ülkemizde barışın ve demokrasinin hâkim olmasını sağlayacak adımlar atmaktır.
Ayrıca Platform, 14 Mayıs’ta bir deklarasyon yayınlayarak söz konusu deklarasyonu elektronik imzaya açmış durumda. Platformun 1 Eylül Dünya Barış gününe kadar fikirleri toplayıp bir alternatif teklif daha hazırlaması bekleniyor.

ŞEHİR GAZETESİ ZİYARETİ


İHLAS HABER AJANSI BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ