ARAMA

30 Nisan 2013 Salı

İLLE DE BARIŞ PLATFORMU 3.TOPLANTI TUTANAĞI


İlle de Barış Platformu 3. Toplantısı aşağıda yer alan isimlerle toplanmış ve

1.       Yapılan çalışmanın adının İLLE DE BARIŞ PLATFORMU olarak saptanmasına,
2.       Bildirge Metninin Rüstem Avcı tarafından hazırlanmasına,
3.       Kampanya bütçesi ile ilgili olarak gelecek toplantıda kapsamlı bir değerlendirme yapılmasına,
4.       Gelecek toplantının 7 Mayıs 2013 tarihinde Saat:20.00’de aynı yerde yapılmasına karar verilmiştir.26 Nisan 2013 Cuma

KOORDİNASYON KURULU 1. TOPLANTI TUTANAĞI


TOPLANTI GÜNDEMİ:
1.     Yapılan 2 toplantının değerlendirmesi
2.     Gelecek dönemde yapılacak işlerin değerlendirilmesi
3.     30 Nisan 2013 toplantısı gündemi
ALINAN KARARLAR:
1.     İlle de Barış Koordinasyonu olarak 17 Nisan 2013 tarihinde yapılan ilk toplantı ve 24 Nisan 2013 tarihinde yapılan toplantı ile ilgili değerlendirmede, Katılımcıların tümünün Barış sürecine ilişkin destek verdikleri ve görev almak istedikleri bu kapsamda çalışmaların yaygınlaştırılması gerektiğine, Sekretarya işlerinin Mehmet Kartal tarafından yürütülmesine,
2.     Gelecek Dönemde yapılacak işlerle ilgili olarak ise;
2.1.        İlle de Barış Koordinasyonu adına bir bildirge hazırlanmasına, taslağın Rüstem Avcı tarafından düzenlenerek 30 Nisan 2013 tarihindeki Koordinasyon Toplantısına sunulmasına,
2.2.        İlle de Barış Bursa Koordinasyonu adıyla yapılan çalışmaya ayrıca bir isim bulunmasına bunun için Feza Soysal’ın görevlendirilmesine ve 30 Nisan 2013 toplantısında Koordinasyona sunulmasına,
2.3.         Koordinasyona ait bir bütçe oluşturulabilmesi için kampanya ihtiyaç listesi çıkarılmasına, konu ile ilgili olarak Feza Soysal’ın görevlendirilmesine ve 30 Nisan 2013 tarihindeki Koordinasyon toplantısına sunulmasına,
2.4.        Çalışma planı olarak bir taslak hazırlanmasına, taslakta yer alacak çalışma planı içinde yapılacak ziyaretler için bir hazırlık listesi yapılmasına, Görüşmelerin Sami Özbağkuran tarafından organize edilmesine,
2.4.1.  Valilik ziyareti,
2.4.2.  Yerel Yönetimlerin-Belediyeler- ziyareti,
2.4.3.  Siyasi Partiler ziyareti,
2.4.4.  Sendikalar – STK’lar- Akademik Odalar ziyareti,
           Sonuçların 30 Nisan 2013 tarihinde yapılacak toplantıda sunulmasına,
3.     30 Nisan 2013 Saat:20.00’de yapılacak toplantının gündeminin ekteki gibi olmasına,
                 Karar verilmiştir.  

24 Nisan 2013 Çarşamba

İLLE DE BARIŞ PLATFORMU 2.TOPLANTI TUTANAĞIÜlkemizde sürmekte olan ve belirli bir aşamaya ulaşmış olan BARIŞ süreci konusunda Bursa’da yaşayan ve barıştan yana olan kişi ve kurumlara yapılan davet ile bir araya gelen İLLE DE BARIŞ grubu olarak yapılan İkinci toplantıda;
1.       25 Nisan 2013 tarihinde Saat:18.00’de AKKM’de gerçekleşecek olan Türkiye Küçük Millet Meclisi toplantısına Bursa için görevlendirilen Akil İnsanların katılacağı ve kapalı olarak yapılan toplantıya katılım sağlanmasına karar verilmiştir. 
2.       26 Nisan 2013 tarihinde Saat: 14.00’de AKKM’de gerçekleşecek olan AKİL İNSANLAR Bursa toplantısına katılım ve davet konusunda ulaşılan bilgiler üzerinden kapalı bir toplantı olacağı ve davetli listesinin Akil İnsanlar tarafından yapıldığı bu nedenle haricen katılmanın mümkün olmadığı düşüncesi kabul edilmiştir.
3.       Yapılan değerlendirmelerde, gelen öneriler;
3.1. Sendikalar- STK’lar ve Odalara ziyaretlerde bulunmak,
3.2. Hitap edilecek hedef kitlenin kim olacağına karar vermek,
3.3. Yapılacak çalışmalar için bir kampanya oluşturmak ve bunun için bir bütçe çıkarmak,
3.4. Sürece dair dernek başkanlarının TV programlarına katılımının sağlanması,
3.5. Basının ziyaret edilmesi,
3.6. Siyasal Partilerin ziyaret edilmesi,
3.7. Belediyelerin ziyaret edilmesi,
3.8.  Google üzerinden bir haberleşme grubu oluşturulması,
3.9. Sosyal Medyanın yaygın olarak kullanılması,
3.10.         Katılımcıların kurumlarına ziyaretler yapılarak süreçle ilgili düşüncelerinin alınması,
3.11.         Sokağa çıkılarak vatandaşın nabzının yoklanması,

4.       Yapılan çalışmanın adının İLLE DE BARIŞ BURSA KOORDİNASYONU olarak saptanmasına, yapılacak işlerin yürütülmesi için, bir koordinasyon kurulu oluşturulmasına, kurulun aşağıda yer alan isimlerden oluşmasına,
Yüksel Akgün
Rüstem Avcı
Özlem Yağmur  Buğday
Mehmet Kartal
Ayhan Kazancı
Sami Özbağkuran
Şehmus Sevinç
Feza Soysal
Ayla Yıldırım
5.       Gelecek toplantının 2 Nisan 2013 tarihinde Saat:20.00’de aynı yerde yapılmasına karar verilmiştir.


17 Nisan 2013 Çarşamba

İLLE DE BARIŞ PLATFORMU 1.TOPLANTI TUTANAĞI


Ülkemizde sürmekte olan ve belirli bir aşamaya ulaşmış olan BARIŞ süreci konusunda Bursa’da yaşayan ve barıştan yana olan kişi ve kurumlara yapılan davet ile bir araya gelen İLLE DE BARIŞ grubu olarak yapılan ilk toplantıda;
1.       İLLE DE BARIŞ adı ile bir çalışma başlatılması konusu tüm katılımcılar tarafından kabul edilmiştir.
2.       Toplantıya katılan katılımcılar, barış sürecine destek vermek için yapılacak çalışmalar üzerinde görüş alışverişinde bulunmuşlardır.
3.       Çalışma biçimi ve detayların gelecek toplantıda görüşülmesi ve katılımcıların gelecek toplantıya konu ile ilgili hazırlıklı olarak gelmeleri kararı alınmıştır. 
4.       Gelecek toplantının 24 Nisan 2013 tarihinde Saat:20.00’de aynı yerde yapılmasına karar verilmiştir.