ARAMA

21 Mayıs 2013 Salı

İLLE DE BARIŞ PLATFORMU AMAÇ - HEDEF VE İLKELERİ


İLLE DE BARIŞ PLATFORMU

AMAÇ
Ülke olarak uzun süredir yaşanan çatışmaları, gerginlikleri ve sorunlarımızı ilk kez kendi ellerimizle çözme fırsatını yakaladık. Yurttaşlar olarak on yıllardır hep birlikte acılar çektik, hep birlikte üzüldük, kaygılar yaşadık, hep birlikte karamsarlığa kapıldık; ama ilk kez hep birlikte yüreklerimizde umudu taşıdığımız günler yaşıyoruz. Bu kapsamda mevcut Barış sürecine katkı sunmak, çalınan barış mayasının ülke genelinde tutması için, bütün erklerden bağımsız, “tek muradı barış” olanlarla bir araya, yan yana gelmek ve sürece destek vermektir. Aynı kapsamda Barış ihtiyacına dönük farkındalığı arttırıcı çalışmalar yapıp, tarafları barış ısrarında cesaretlendirmektir. Bu Platform, Anadolu Coğrafyasında yaşayan yurttaşlar arasında eşitlik temelinde ve farklılıklara saygı göstererek, barış içinde bir arada yaşamanın ve dayanışma duygularının yaygınlaşmasının sağlanmasına katkı sağlamayı amaçlar.

HEDEF
Platformun hedefi ülkemizde sürdürülmekte olan Barış sürecine platform bileşenleri olarak katkı sağlayıcı       tüm çalışmalarda bulunmak, ülke çapında ve Bursa’da bu konuda çalışan diğer grup, yapı vb. ile ortak çalışmalar yapmak ve ülkemizde barışın ve demokrasinin hâkim olmasını sağlayacak adımlar atmaktır.

İLKELER
 1.             Platform, hiçbir siyasal yapının tarafı değildir.
  2.       Platformda siyasal yapıların propaganda faaliyetleri yapılmasına izin verilmez.
  3.       Platform kurumsal değil kişisel olarak tanımlanmıştır. Platforma katılanlar herhangi bir siyasal aidiyete sahip olsalar bile platformda eşit ve özgür yurttaşlar olarak yer alırlar. Platform üyeliği gönüllü bir birlikteliktir.
  4.       Platform Barış sürecine destek verme dışındaki amaçlar için kullanılamaz.
  5.       Platformda kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık uygulanır.
  6.       Platform adına Platform eş sözcüleri veya görevlendirilecekler açıklamaları yaparlar.
  7.       Platform üyeleri platform ile ilgili olarak yapılacak çalışmalarda ortak ifade ve anlayışı benimsemeyi      kabul etmiş sayılırlar.
  8.       Platform Koordinasyon Kurulu bir yönetim kurulu değildir. Görevi Yürütmeyi kolaylaştırmaktır. Kararları öneri niteliğindedir.
  9.       Platform, Koordinasyon Kurulu ve üyelerin önerilerini yine üyeleriyle karara bağlar. Platform üyelerinin çoğunluğunun yanı sıra süreç hassasiyeti belirten azınlık görüşleri ve haklarının da garanti altında olduğu üyelerce kabul edilmiş sayılır.
  10.   Platform üyeleri, Platform tarafından alınan ortak kararlara uymayı kabul etmiş sayılırlar.
  11.   Platform, Platformun amaç, hedef ve ilkelerini benimseyen herkese açıktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder